Vad innebär ränta?

De flesta av hos har hört talas om ränta och antagligen sett ordet i många olika sammanhang. Däremot är det inte säkert att alla är helt medvetna om ordets exakta betydelse, kanske just för att ränta kan innebära olika saker. Så vad är ränta egentligen?

Eftersom det finns olika typer av räntor kan många uppleva begreppet som knepigt. Vad är skillnaden på nominell ränta, realränta och reporänta? Trots att de flesta har koll på vad ordet betyder rent generellt är det klurigare att veta den exakta innebörden av alla de olika räntorna. Nedan reder vi ut det hela.

Utlåningsränta och inlåningsränta

För det första måste man reda ut vad en utlåningsränta är och vad en inlåningsränta är. En utlåningsränta är räntan man måste betala om man tar ett lån från en bank eller annan lånegivare. En inlåningsränta, däremot, är den avkastning man själv får tillbaka om man exempelvis sparar pengar i ett sparkonto.

Nominell ränta och realränta

Skillnaden på en nominell ränta och en realränta ligger i deras förhållande till inflationen. Medan realräntan är oberoende av inflationen brukar man kalla den nominella räntan för realräntan plus inflationen. När man tar ett lån är det den nominella räntan som betalas tillbaka till lånegivaren.

Reporänta

”För de flesta är det just hur reporäntan påverkar andra räntor – framförallt bolåneräntan som är mest intressant. Riksbanken gör prognoser flera gånger per år för att hålla en stabil nivå som inte leder till alltför stora svängningar. Och det räcker oftast bara med en prognos för att bolåneräntorna ska börja röra på sig.” lär dig mer om reporänta här.

Reporäntan bestäms och justeras av Riksbanken i syfte att styra inflationen, som bör ligga på 2 %. Reporäntan används också av Riksbanken för utlåning till bankerna i landet; genom ett låneavtal som kallas repa ges lånet ut till bankerna, som i utbyte ger Riksbanken statspapper. Ordet reporänta har därför fått sitt namn från reporna som bankerna betalar i ränta.

Här har du de bäst betalda jobben

När du ska välja utbildning är det bra att titta på prognoser för den specialitet du väljer. Det kommer vara fortsatt efterfrågan på lärare, och inom vården kommer du inte heller få svårt att hitta jobb. Men om du inte är ute efter att följa samhällets behov, utan har siktet inriktat på pengar? Då ska du bli civilekonom, läkare eller pilot.

Det kanske inte är förvånande att läkare och civilekonomer har så bra betalt. Och ur ett samhällsperspektiv är det nödvändiga yrken. Ofta får dessa yrkesgrupper höga löner för att de är bristyrken. Det är svårt att hitta rätt kompetens. Fler tips om att hitta och välja rätt utbildning hittar du på vår sajt, bland annat i en artikel där vi skrivit om praktik på en redovisningsbyrå.

Hög ingångslön inte alltid bra

I Aftonbladet kan vi läsa om att höga ingångslöner inte alltid är positiva. I många fall kan det nämligen minska risken till en schysst löneutveckling under ditt yrkesverksamma liv. På yrken med låg ingångslön finns det större chanser att klättra ekonomiskt och se en positiv lönekurva under tiden man jobbar.

Många menar att en hel del jobb kommer ersättas av robotar i en snar framtid. Redan nu är mycket i vår omgivning automatiserat från att ha varit bemannade positioner. Det här är en utveckling som kommer fortsätta. Det man kan ha i åtanke är att de mycket kanske kommer ersättas, men också kompletteras på andra sätta av människor. Uppgifter som automater och robotar inte klarar av är det mänskliga, sociala och interaktiva.

Och om du vill satsa på ett framtidsjobb som inte riskerar att ersättas av robotar ska du överväga:

Präst

Präster kommer inte ersättas av robotar i framtiden

 • Psykolog
 • Präst
 • Lärare
 • Dataspecialist

Andra som ligger okej till är poliser, företagsekonomer och kemister. Är du fotomodell, eller planerar en sådan karriär, verkar du ligga risigt till. Risken är nämligen 98% att du kommer bli ersatt av en robot, på ett eller annat sätt. Även kassapersonal och brevbärare hamnar i riskgruppen. Se hela listan här
!

Från snabblån till bostadsobligation

Hur funkar ränta? Vad är bostadsobligation? Hur funkar plastpant egentligen? Vi lever i ett samhälle där ekonomi används varje dag, på olika sätt. Men inte så många unga har någon detaljerad koll på vad man egentligen gör. Därför kan det bli svårt att navigera runt bland alla uttryck. Har du koll på det ekonomiska lexikonet? Här reds en del av begreppen ut.

Om vi med lån avser det vi i officiella sammanhang kallar kredit, innebär det ett avtal mellan två parter (privatpersoner, företag, banker, stater) där där gäldenären tar emot en summa pengar från borgenären. Kredit innebär då att gäldenären förbinder sig att betala tillbaka samma summa. Ränta är en ersättning som borgenären tar ut som ett slags betalning för lånet.

Idag är det mest moderna lånet det så kallade snabblånet eller sms-lånet. Det är modernt eftersom det är effektivt och går att få beviljat mycket snabbare än vanliga lån som oftast har långa handläggningstider. Här kan du läsa mer om smslån. Bolån, annuitetslån och blancolån är andra exempel på lån, även om de innebär en längre väntetid och är mer klassiska i sin utformning.

Panta bostad eller flaskor?

Det som folk ofta tänker på när man säger ordet pant är ju såklart plastpant. Panten har man för att förhindra nedskräpning och uppmuntra till återvinning. När du köper en flaska betalar du några kronor extra som affären sedan betalar tillbaka när du pantar flaskan. Det kan till och med bli pant på plastpåsar, spekuleras det i just nu. Mer om det i gp.se.

Man kan även pantsätta något när man tar ett lån. Pant är då en egendom som man ställer som säkran för att lånet ska betalas tillbaka. Det finns både handpant och den pant man behåller, till exempel ens bostad vid ett bolån. Ens bil kan också användas som pant, eller säkerhet, för banken eller långivaren.

När långivaren kan ta ut någon säkerhet för att lånet ska betalas tillbaka kan också räntan sänkas. Det förklarar varför till exempel blancolån är dyrare än bolån. Microlån, där långivarens enda säkerhet är räntan, brukar också ha högre ränta, men brukar vara mycket enklare att bevilja eftersom det rör sig om mindre summor.

När du tar ett bolån sätter du din fastighet i pant. Din bostad blir till en bostadsobligation i bankens säkerhetsmassa. Du kan läsa mer om hur bostadsobligationerna funkar i en artikel i Svenska Dagbladet.

Vad är säkerheten i ett studielån?

Studielånet i Sverige, CSN, fungerar inte riktigt som ett marknadsanpassat lån. Därför behövs det inte någon säkerhet på samma sätt som när banken, som har ett eget intresse, tar ut t.ex din bostad i “pant”. När det gäller studielånet är det istället regeringen som lägger räntan. CSN-lånet är ett förmånligt lån med väldigt låg ränta, och går att ta när man ska läsa godkända utbildningar. Det är en ständig debatt vad CSN-lånet ska kunna finansiera. Nu är det även verklighet att man ska kunna ta körkort och finansiera det med ett studielån, går det att läsa om i en debattartikel i nt.se.

Hotell och restaurangbranschen jobbchans för unga

busy-waiter-and-waitresses-working-at-barDiskussioner om hur unga lättare ska komma in på arbetsmarknaden har pågått länge, och i Malmö sker det en satsning på jobb för unga inom hotell- och restaurangbranschen. Under januari månad fick ca 1000 ungdomar i Malmö inblick i hotell- och restaurangbranschen, en bransch där de faktiskt skulle kunna få arbete. 

Unga behöver jobb, men det är också viktigt att trivas på jobbet. Därför fick Malmöungdomar under januari månad en inblick i hur det kan vara att arbeta inom hotell och restaurang, något som skulle kunna bädda för framtida arbete inom branschen.

Ungdomar pratade med möjliga arbetsgivare på Malmö Live

På Malmö live samlades ungefär 1000 Malmöungdomar den 16 januari, för att få veta mer om hotell och restaurangbranschen och knyta kontakter med arbetsgivare. Sydsvenskan skriver att projektet kallas ”Hej Framtid”, en jobbmässa där fick ungdomarna fick testa på och se hur olika jobb kan gå till, ställa frågor och de fick även möjlighet att göra studiebesök på några av staden olika restauranger och hotell. Många tycker att hela satsningen är en mycket bra idé, som både kan hjälpa branschen att hitta bra folk, och som kan hjälpa unga in på arbetsmarknaden. Bland annat tycker Vd:n för Clarion Hotell och Kongress Malmö att initiativet till jobbmässan är mycket bra, och han understryker att det många gånger kan vara svårt att hitta arbetskraft. Det finns många hotell i Malmö, som också konkurrerar med hotell i Köpenhamn där man tjänar omkring 30 procent mer. I restaurangbranschen går att få extraarbete när man är 15-16 år om man vill. En satsning på arbetsmarknadens unga helt enkelt.

Behöver anställa 50 000 personer

En pressad arbetsmarknad och många som unga som behöver jobb har lett till många politiska diskussioner. Men just i Malmö stad kan man ha kommit en bra lösning på spåren. Skånes besöksnäring behöver omkring 50 000 personer de närmaste åren. Dessa platser skulle kunna fyllas med många unga. En enkel väg mot jobbet inom hotell och restaurang är att man går en branschinriktad gymnasieutbildning, har flera språkkunskaper eller börjar i ung ålder som frukostvärdinna eller liknande och jobbar sig uppåt. Branschen är öppen för upplärning vilket bådar bra för de ungas jobbframtid.

Viktigt att trivas på jobbet

Att trivas på jobbet är viktigt för många, men vad är det för saker som gör att vi ska känna trivsel på vår arbetsplats? Svaren på den frågan varierar från både person till person och globalt sett.

arbete-kontor-businessAtt få dina anställda att trivas på arbetsplatsen kan arbetsgivare göra på en rad olika sätt. Till exempel kan du fokusera på den fysiska arbetsmiljön genom att köpa ditt kontorsmaterial hos Kontorsshop och se till att kollegorna alltid har tillgång till ett välfyllt materialförråd – eller så kan du fokusera mer på den sociala arbetsmiljön. Social och organisatorisk arbetsmiljö är nämligen det senaste man har börjat fokusera på för att se till att vi på Sveriges arbetsplatser har bästa möjliga arbetsmiljö i helhet, inifrån och ut. Det har gjort att man till och med skapat en ny föreskrift om detta vilken kan läsas i sin helhet hos Arbetsmiljöverket. Något att lägga på minnet är dock att vi alla har olika saker och preferenser för vad som gör att vi mår bra på jobbet – och detta varierar globalt sett för hur man värderar vad.

Det är vad som är viktigast för trivsel på jobbet

I en undersökning som tidningen chef skriver om syns tydligt att vi alla har olika tankar om vad som krävs för att vi ska trivas på vår arbetsplats. Efter att man gjort en enkätundersökning bland totalt 17 000 anställda i hela 80 olika länder har olika preferenser för vad som skapar god trivsel framkommit. I norden ligger till exempel kunskapsdelning högst i topp för att en medarbetare ska trivas och globalt är det att man visar respekt mot nya som gamla kollegor som är viktigast. Av detta kan man snabbt utläsa att det stämmer som man skrivit om i Dagens Nyheter redan för tre år seden: det är relationen till kollegorna som på ett eller annat sätt avgör hur man trivs på sin arbetsplats.

Undvik detta vid löneförhandling

Om du är sugen på att höja din lön på arbetsplatsen finns en hel del knep och knåp för att få chefen att göra såsom du vill och öka månadslönen med några procent – men kom ihåg att det också finns saker du inte ska säga när du vill löneförhandla med chefen!

mynt-pengar-högUtbildning och lön ska motsvara varandra, men så är det inte på flertalet arbetsplatser i landet och det är många som är sugna på att höja sin lön. Och visst är det möjligt att lyckas att argumentera till sin en ökning, men vill man lyckas med detta finns också en hel del saker som man bör undvika – om man inte vill sumpa sin chans. Det är något som Aftonbladet tagit fasta på i en artikel där man samlat en hel radda av olika saker man absolut inte ska göra eller säga om man vill att ens chef ska ge en lite högre lön. Dessa saker finns samlade i listan här nedan.

Undvik om du vill ha högre lön:

 1. Hot om att ta ett annat jobb – ofta ett tomt hot som de flesta chefer inte nappar på.
 2. Använda argument som ”min kollega tjänar mer än mig” – det spelar ingen roll vad någon annans lön är, din lönesättning utgår endast från dig och dina prestationer.
 3. Börja prata löneförhöjning vid irrelevant tidpunkt – löneförhandlingar ska ske på möten avsatta för detta, inte på andra möten som inte är utformade för detta ändamål.
 4. Använda personliga problem som argument – din lön baseras på vad du gör för företaget, inte på att du behöver mer pengar för någon privat anledning.
 5. Lägga orimligt högt löneanspråk – att lägga löneanspråk är vanligt och sedan hålla förhandling och kompromissa, men börja inte för högt då brukar man få betydligt lägre anspråk än vad man skulle om man lagt sig rimligt från början.
 6. Marknadslönerna är högre – det må så vara men det är din chef som sätter lönen, inte marknaden och om lönen är bättre på annan plats så byt jobb.
 7. Du ber inte alls om en högre lön – klart du ska be om högre lön och argumentera för dig, säg eller gör inte något av exemplen ovan bara!

Populärt med second hand

Att handla på second hand är populärare än någonsin. Genom att handla begagnat sparar man på både plånboken och miljön.

Här kan man läsa att allt fler väljer att handla second hand. Det spelar ingen roll var i landet man bor, utan de billiga priserna och det miljövänliga lockar. Intresset har blivit större med åren och både äldre och yngre handlar begagnat. Förr var det lite mer tabu och hysch att köpa second hand men nu har folk inställningen att de är stolta över att ha köpt second hand.

Köper olika saker12478692-loppis

Det som är mest populärt att handla second hand är kläder. Många föräldrar handlar begagnat för att barnen växer ur kläderna fort och det är för dyrt att hela tiden handla nya kläder. Dessutom har plagg som blivit tvättade många gånger blivit av med farliga kemikalier som man inte vill ha nära barnen. Men det är faktiskt inte bara begagnade kläder som säljer som smör i solsken. Det är även vanligt att handla möbler i second hand och elektronik. Många tycker att det är onödigt att lägga en massa pengar på en ny mobil när de kan köpa en begagnad som är minst lika bra. De som köper begagnade mobiltelefoner väljer oftast att göra det på nätet i en butik som http://mobilbazaren.se. Men det finns också loppisar, antikbodar och secondhandbutiker som säljer sådana här prylar. Läs mer.

Spar på miljön

Vi har tidigare nämnt att en stor anledning till att folk handlar second hand är att det är mycket billigare än att handla helt nytt. Men som sagt är det även mycket bättre för miljön att handla begagnat. Att slänga fullt användbara prylar istället för att ge eller sälja dem till någon annan orsakar stora miljöskador. I Göteborgs-Posten kan man läsa att Naturskyddsföreningen verkligen uppmanar alla som kan att sälja vidare eller skänka bort sina gamla prylar. Den som avstår från att köpa en ny uppsättning kläder och istället köper second hand kan spara detta på klimatet:

 • 10 000 – 15 000 liter vatten
 • 2,7 kilo kemikalier
 • 15 kilo koldioxid

Börja med ett pepparkakshus

Genom livet kommer man att ta stora beslut och det är det som är det mest fantastiska. Allt från studier och jobb till om man ska köpa bostad eller inte. Nu auktionerar en mäklarfirma ut ett pepparkakshus som oavkortat går till Barncancerfonden.

883015-mr-mrs-gingerbreadSom ung kan det vara svårt att klura ut vad det är man vill göra, och kanske ska man heller inte lägga så mycket fokus på framtiden utan mer leva och leka i nuet. Men, som förälder har man även ett ansvar att uppfostra och vara en god förebild. Att då tala om livet och förklara dess uppbyggnad är av stor vikt. Vad kan vara bättre än under en stor bostadshets som förälder få det vinnande budet på ett pepparkakshus och med det förklara hur bostadsmarknaden är uppbyggd samt i samma veva även få in olika hjälporganisationer och att man som enskild individ har mycket att säga till om och påverka.

Pepparkakshuset får bli en symbol

I tidningen Expressen går det att läsa att de nu är uppe i över 8000 kronor för huset om man hoppas att man fram till den 16 december komma komma över 10 000 kronor. Det är pengar som oavkortat går till Barncancerfonden. Vad man kan göra är att se huset som en symbol för en god handling och som förälder tala med sitt barn om vikten av att tänka på andra.  Pepparkakshuset blir en fin symbol på det första hus man köper och något som förhoppningsvis kommer att följa med en resten av livet. För vad man ska tänka på är att allt oftast löser sig till det bästa så länge man behåller sin hälsa. Från snabblån hos FlexLimit som kan rädda en knivig situation till en hjälpande hand från Unionen har man som enskild människa ett stort stöd och det finns alltid vägar att vandra så länge som man har sunda värderingar och vill åstadkomma något bra och vill lyckas. Kanske kan en god uppfostran vara den bästa julklappen en kan ge sitt barn.

Utbildning och lön

Att studera för att sedan ge sig ut i arbetslivet är något som många av oss väljer att göra, men något som kan vara bra innan man väljer sin utbildning är att se över vilken typ av studier som resulterar i vilken typ av lön – och det kan man göra på många sätt.

svenska femhundra kronor pengarNär man ska välja studier finns det många saker att titta på såsom vilken utbildning som ger störst chans till jobb, vilken skola som företagen helst anställer från och vilken typ av studier som ger en hög lön efter avslutade studier. Och det finns en hel del sätt att hålla sig uppdaterad om detta. Ett tips är till exempel att följa nyheterna om vad som händer och sker på arbetsmarknaden. Till exempel skrev Dagens Nyheter om hur ekonomer hade störst chans till jobb för bara några år sedan och nyligen rapporterade tidningen Jnytt om hur det är bilmekanikerna som snabbast får jobb nu, så det gäller att hålla sig uppdaterad med vad som händer och sker, som sagt. Nästa sak att titta efter är vilken typ av arbete som ger en bra lön som man kan tänka sig och det kan man bland annat hitta hos Lönestatistik.se som på sin hemsida skriver:

”Hitta aktuell lön för just ditt yrke. Sök fritt bland alla löner eller bläddra dig fram till rätt yrke via de olika yrkeskategorierna längre ned. Lämna gärna din egen referens. Samtliga referenser är från dagens datum och ett år tillbaka.” Läs mer om din framtida lön på Lonestatistik.se/loner.asp.

Något som också kan vara intressant att veta gällande lön är att vissa skolor är mer attraktiva än andra. Till exempel är Handelshögskolan i Stockholm en sådan och har varit det under flera års tid, något som Aftonbladet rapporterade om redan 2009. Då intervjuade man Cecilia Frietsch, som arbetade som chef för career services vid högskolan och hon sa hur detta förmodligen beror på att 25 procent av studenterna fått jobb utomlands. Så om man letar efter en bra skola, hög lön och gillar olika former av ekonomi är Handels en väl värd skola att spana in.

Svenskarna lånar mer

Vi svenskar är bra på att ta lån och de senaste åren har vi lånat väldigt mycket för att köpa dyra bostäder på en skenande bostadsmarknad. I och med den höga lånegraden i Sverige, har IMF kommit med ett förslag som ska minska på våra skulder.

971640-house-investment

I den här artikeln kan man läsa att den Internationella valutafonden kommit med ett förslag för att få bukt med skulderna som skenar i takt med bostadspriserna. Förslaget innebär att de svenska hushållen bara kommer att kunna låna till en viss del av vad de tjänar. Detta ska alltså komplettera det bolånetak som redan finns till att göra så att svenskarna inte drar på sig lån som de sedan inte kommer att kunna hantera. Man vill även fasa ut ränteavdraget och göra så att höginkomsttagare och personer som äger sin bostad inte ska bli gynnade.

Få bukt på bostadsproblemen

Om det här förslaget blir verklighet eller inte återstår att se, men många tycker att det är väldigt kontroversiellt. I dagsläget finns inte ett sådant här förhållande mellan vad man tjänar och hur mycket man får låna. Och det är heller inget som man från svenska håll har tagit upp. Självklart krävs en fast inkomst i de flesta fall för att få låna, men i nuläget gäller mer förhållandet mellan de totala skulderna och den totala förmögenheten. Ska man dock få styr på det rally i priser som nu är verklighet på bostadsmarknaden kanske det krävs sådana här åtgärder. Allt fler experter varnar ju trots allt för en bostadsbubbla och i Dagens Nyheter kan man läsa att många varnar för att utvecklingen på bostadsmarknaden är ohållbar. I och med att de svenska hushållen har så höga skulder är de enligt experterna väldigt känsliga för ränteförändringar. Skulle räntorna gå upp mot 5-6 procent kommer det leda till att många måste flytta från sina bostäder.

Vanligt med andra lån 426834-purse

Det är dock inte bara bostadslån som svenskarna tar, utan många tar även blancolån. Blancolånen har blivit den vanligaste låneformen och enligt Svenska Dagbladet har i genomsnitt var tredje person en sådan här typ av lån. När man ska ta ett blancolån gäller det att verkligen tänka rätt. Precis som med alla typer av lån är det smart att jämföra hos olika aktörer så att man får den bästa räntan. Det kan man exempelvis göra väldigt enkelt hos advisa.se. Sedan är det även väldigt viktigt att man bestämmer på förhand vad man ska låna till, så att lånet inte bara går åt till att köpa skräp eller betala av andra lån. Tittar man på vad som är vanligast att ta ett sådant här lån till är det:

 • Att köpa båt.
 • Att köpa bil
 • Att köpa hemelektronik.
 • Att köpa heminredning.

Att låna pengar till den här typen av saker kan anses vara bättre än att låna till resor eller till att betala mat. En båt eller en bil är nämligen en investering och dessa saker har även ett visst värde, ifall att man exempelvis skulle få för sig att sälja dem vidare.