3000-4000 barn förlorar årligen en förlälder, det är nio stycken barn varje dag. Skrämmande är det, och dessvärre är det mycket problematiskt för barnen. Inte nog med att barnet förlorar en förälder, de lämnas också till lärare och släktingar som inte alls vet hur man ska hantera ett barns värsta tragedi.

Man måste växa upp snabbt om man förlorar en av sina föräldrar, det är den hårda faktan, och är man exempelvis äldst i en syskonskara så blir det vanligen så att man blir som en förälder för sina småsyskon. Det är fint på ett sätt, men samtidigt är det en sorg för barn bör vara barn så länge det går. Det är verkligen samhällets ansvar att se till så att de barn som förlorar en eller ännu värre båda föräldrarna, ska kunna leva ett så normalt liv som det bara går. Viktigt är det också att barnen får hjälp att hantera både det praktiska och det psykiska när det hemska händer. Kontakt med en juristbyrå exempelvis för hantering av bouppteckning och annat praktiskt bör en vuxen lösa så att barnen inte behöver tänka på sådant. Att ordna med psykolog och dylik är också otroligt viktigt att det ordnas så snabbt som möjligt så att barnet kan hantera de känslor och tankar som det har kring döden och allt vad det innebär. Om barnen inte har några som helst släktingar som kan hjälpa till när ett dödsfall inträffar är det väldigt viktigt att socialen går in och tar hand om barnen så de slipper vara ensamma.