Vad ska du bli när du blir stor?

NÅGON GÅNG UNDER ENS BARNDOM lär man bli tillfrågad om ens planer för det så kallade vuxenlivet. När man begrundat frågan som barn har det handlat om vad man vill göra. Punkt slut! Man har helt bortsett från en av de tyngsta delarna i det vuxna begreppet arbete: det som handlar om försörjning. Istället bubblar man på om allt man kan tänka sig vilja göra som vuxen helt enkelt. Man såg arbete som den aktivitet som är rolig nog att syssla med i huvudsak. Oavsett om det var astronaut, läkare eller målare.

Jobb och karriär

PRECIS SOM ATT BARNEN inte alls har något försörjningsperspektiv på jobb och karriär så ser den vuxna ofta på arbete helt utan glädjeperspektivet. Man tappar idén om att man faktiskt kan och ska i så lång utsträckning som möjligt jobba med det man har talang för något. Om man nu inte har det handlar vuxenlivet om att minimera olyckan och söka lyckan.

Lyckat vuxenliv

ATT LEVA ETT VUXENLIV är att tillåta sig att söka lyckan. Detta gör man inte bäst genom att festa redlöst på helgerna eller köpa apparater till sin första lägenhet. Vår enda rättighet, som vuxna, är att få jaga vår glädje. Rent konkret innebär det att man ska leva nära sina själsliga begär som möjligt. Inte tvunget lägga band på sig i alla lägen. Vuxenvärldens normer kan kännas som bojor ibland. Det är inte meningen att alla människor ska passa in i dessa vuxendomens normer. Så länge man inser att man kan och ska försörja sig och sitt hushåll i första hand har man gjort det enda som egentligen krävs av en som vuxen.

Därutöver kan man göra precis vad man vill. Den som skrattar när det kittlar i maggropen och gråter när det vibrerar i bröstet är närmare ett lyckligt vuxenliv än den som sväljer sina känsloyttringar för att kunna passa in.Man kan jobba i alla åldrar