Att gå från att vara liten på jorden till att bli en vuxen människa med både en frihet och ett ansvar kräver en del. För människor handlar uppväxten till stor del om emotionella händelser och att på olika sätt förbereda sig inför det vuxna livet. När man sedan blickar tillbaka på sin barndom som vuxen kommer man förhoppningsvis att minnas händelser som när man fick den present som man så länge önskat sig eller då man var på utflykt med skolan. De flesta händelser minns man kanske inte explicit, även om de alla har varit med och format den. Ett besök som liten på en brandstation kan vara det som senare i livet gör att man vill utbilda sig till brandman. En förebild som är läkare kan vara det som gör att man senare blir intresserad av att arbeta i sjukvården. Vad som är helt klart är att vår barndom till stor del präglar oss för resten av våra liv.

Undersökningar visar på att det är betydligt lättare för djur att i evolutionen växa mot vad det är att gå från att vara ett stort djur till att bli ett litet. Några av de djur som genom årtusendena har vuxit snabbast är däggdjur som noshörningar. Hur lång tid tar det då att genom åren växa från att vara liten som en mus till att bli så stor som en elefant? Enligt undersökningen tar det för många arter så pass lång tid som tjugofyra miljoner generationer.