Tips

Förbered dig på vuxenlivet

Att vuxenlivet kräver en del av en har nog de flesta fattat vid det här laget. Mycket handlar om att ta ansvar, ansvar över vad och vem? Ja det är ju här det kan bli knepigt för många, de krav som plötsligt ställs på oss kan också bli de krav […]

Alla föreläsningar i vuxenlivet

När du blir stor kommer du att få lyssna på en stor mängd föreläsningar. Det kan vara din chef som berättar om företagets visioner, det kan vara en politiker om du arbetar i offentlig sektor, och det kan vara generalsekreteraren om du engagerar dig i en ideell förening.  Har du […]

Håll lite koll på juridiken

Den som flyttar hemifrån och helt plötsligt måste klara sig helt själv kan hamna i vissa knipor, som man enklast undviker genom att skaffa sig vissa kunskaper om juridik. De flesta regler som rör samhällslivet är nämligen formulerade i lagar, och om man hamnar i rättssalen så fungerar inte ursäkten […]