Hur funkar ränta? Vad är bostadsobligation? Hur funkar plastpant egentligen? Vi lever i ett samhälle där ekonomi används varje dag, på olika sätt. Men inte så många unga har någon detaljerad koll på vad man egentligen gör. Därför kan det bli svårt att navigera runt bland alla uttryck. Har du koll på det ekonomiska lexikonet? Här reds en del av begreppen ut.

Om vi med lån avser det vi i officiella sammanhang kallar kredit, innebär det ett avtal mellan två parter (privatpersoner, företag, banker, stater) där där gäldenären tar emot en summa pengar från borgenären. Kredit innebär då att gäldenären förbinder sig att betala tillbaka samma summa. Ränta är en ersättning som borgenären tar ut som ett slags betalning för lånet.

Idag är det mest moderna lånet det så kallade snabblånet eller sms-lånet. Det är modernt eftersom det är effektivt och går att få beviljat mycket snabbare än vanliga lån som oftast har långa handläggningstider. Här kan du läsa mer om smslån. Bolån, annuitetslån och blancolån är andra exempel på lån, även om de innebär en längre väntetid och är mer klassiska i sin utformning.

Panta bostad eller flaskor?

Det som folk ofta tänker på när man säger ordet pant är ju såklart plastpant. Panten har man för att förhindra nedskräpning och uppmuntra till återvinning. När du köper en flaska betalar du några kronor extra som affären sedan betalar tillbaka när du pantar flaskan. Det kan till och med bli pant på plastpåsar, spekuleras det i just nu. Mer om det i gp.se.

Man kan även pantsätta något när man tar ett lån. Pant är då en egendom som man ställer som säkran för att lånet ska betalas tillbaka. Det finns både handpant och den pant man behåller, till exempel ens bostad vid ett bolån. Ens bil kan också användas som pant, eller säkerhet, för banken eller långivaren.

När långivaren kan ta ut någon säkerhet för att lånet ska betalas tillbaka kan också räntan sänkas. Det förklarar varför till exempel blancolån är dyrare än bolån. Microlån, där långivarens enda säkerhet är räntan, brukar också ha högre ränta, men brukar vara mycket enklare att bevilja eftersom det rör sig om mindre summor.

När du tar ett bolån sätter du din fastighet i pant. Din bostad blir till en bostadsobligation i bankens säkerhetsmassa. Du kan läsa mer om hur bostadsobligationerna funkar i en artikel i Svenska Dagbladet.

Vad är säkerheten i ett studielån?

Studielånet i Sverige, CSN, fungerar inte riktigt som ett marknadsanpassat lån. Därför behövs det inte någon säkerhet på samma sätt som när banken, som har ett eget intresse, tar ut t.ex din bostad i ”pant”. När det gäller studielånet är det istället regeringen som lägger räntan. CSN-lånet är ett förmånligt lån med väldigt låg ränta, och går att ta när man ska läsa godkända utbildningar. Det är en ständig debatt vad CSN-lånet ska kunna finansiera. Nu är det även verklighet att man ska kunna ta körkort och finansiera det med ett studielån, går det att läsa om i en debattartikel i nt.se.