Den som flyttar hemifrån och helt plötsligt måste klara sig helt själv kan hamna i vissa knipor, som man enklast undviker genom att skaffa sig vissa kunskaper om juridik. De flesta regler som rör samhällslivet är nämligen formulerade i lagar, och om man hamnar i rättssalen så fungerar inte ursäkten att man inte kände till lagen ifråga.

Ett område där det är extra viktigt att se upp är då man köper någonting begagnat. Om det som säljs är alldeles för billigt för att verka hederligt, då är det förmodligen ohederligt införskaffat. Reglerna för vad som räknas som köp i god tro har skärpts, så det går inte att hävda att man som köpare inte misstänkte att brott låg bakom. Detta fick några kvinnor erfara sedan de köpt stulna kläder på Tradera.

För att undvika att hamn i liknande sits som kvinnorna bör du se till att ha lite koll på juridik och straffrätt. Det kan du skaffa dig på följande sätt:

  • Gå en introduktionskurs i juridik på högskolan.
  • Läsa på sajten Dagens Juridik om straffrätt och andra rättsområden inom juridiken.
  • Läsa bloggar om juridik. Flera kända jurister bloggar, och detta är ett bra sätt att skaffa kunskaper inte bara om vilka lagar som finns, utan även om oklarheterna i dem.