Med jämna mellanrum genomförs rapporter över utbildningar som kommer att löna sig när det väl är dags att ta steget ut i arbetslivet, men också undersökningar kring utbildningar och skolors kvalitet. Ofta tillsammans med studenternas uppfattningar kring hur deras slutförda utbildningar har varit.

För att man ska få en fot ut i arbetslivet redan under studierna, är det ofta ett säkrare kort att gå på en yrkesförberedande linje, en KY-utbildning. Studerar man till ekonom eller redovisningsekonom kan man då få praktisera hos en redovisningsbyrå som Modern Ekonomi. Är man duktig under sin praktik finns då också möjligheterna till att kunna börja jobba på byrån sen när man är klar med sina studier. Samma sak gäller för andra yrkesgrupper.

Tyvärr visar undersökningar där man har frågat utexaminerade studenter om hur de har upplevt sin studieperiod, att 27 procent av de tillfrågade skulle ha velat välja en annan utbildning om det fick chansen. De studenter som blev tillfrågade hade studerat:

  • Juridik
  • Samhällsvetenskap
  • Ekonomi
  • Personalvetenskap

Det som är orsaken till mångas besvikelse över högskola  -och universitetsutbildning är bland annat att man anser att det saknats möjligheter till praktik och kontakt med arbetslivet. Samtidigt har man inte haft tillräckligt med lektioner med lärare utan istället egna självstudier.