busy-waiter-and-waitresses-working-at-barDiskussioner om hur unga lättare ska komma in på arbetsmarknaden har pågått länge, och i Malmö sker det en satsning på jobb för unga inom hotell- och restaurangbranschen. Under januari månad fick ca 1000 ungdomar i Malmö inblick i hotell- och restaurangbranschen, en bransch där de faktiskt skulle kunna få arbete. 

Unga behöver jobb, men det är också viktigt att trivas på jobbet. Därför fick Malmöungdomar under januari månad en inblick i hur det kan vara att arbeta inom hotell och restaurang, något som skulle kunna bädda för framtida arbete inom branschen.

Ungdomar pratade med möjliga arbetsgivare på Malmö Live

På Malmö live samlades ungefär 1000 Malmöungdomar den 16 januari, för att få veta mer om hotell och restaurangbranschen och knyta kontakter med arbetsgivare. Sydsvenskan skriver att projektet kallas ”Hej Framtid”, en jobbmässa där fick ungdomarna fick testa på och se hur olika jobb kan gå till, ställa frågor och de fick även möjlighet att göra studiebesök på några av staden olika restauranger och hotell. Många tycker att hela satsningen är en mycket bra idé, som både kan hjälpa branschen att hitta bra folk, och som kan hjälpa unga in på arbetsmarknaden. Bland annat tycker Vd:n för Clarion Hotell och Kongress Malmö att initiativet till jobbmässan är mycket bra, och han understryker att det många gånger kan vara svårt att hitta arbetskraft. Det finns många hotell i Malmö, som också konkurrerar med hotell i Köpenhamn där man tjänar omkring 30 procent mer. I restaurangbranschen går att få extraarbete när man är 15-16 år om man vill. En satsning på arbetsmarknadens unga helt enkelt.

Behöver anställa 50 000 personer

En pressad arbetsmarknad och många som unga som behöver jobb har lett till många politiska diskussioner. Men just i Malmö stad kan man ha kommit en bra lösning på spåren. Skånes besöksnäring behöver omkring 50 000 personer de närmaste åren. Dessa platser skulle kunna fyllas med många unga. En enkel väg mot jobbet inom hotell och restaurang är att man går en branschinriktad gymnasieutbildning, har flera språkkunskaper eller börjar i ung ålder som frukostvärdinna eller liknande och jobbar sig uppåt. Branschen är öppen för upplärning vilket bådar bra för de ungas jobbframtid.