Det finns massor av saker som skiljer vuxenlivet från hur det är att leva när man är barn. Man har inte samma syn på världen, och ingen i världen har samma syn på en. Det är helt enkelt helt olika perspektiv man lever i beroende på vilken ålder man har. Saker man gör när man är vuxen kan få förödande konsekvenser, kanske måste man rent av anlita advokat i Göteborg eller vart man nu bor, medan om man är barn hade det bara passerat förbi obemärkt. Men bara för att man uppfattas på olika vis behöver det inte betyda att man inte är lika intelligent i alla åldrar, tvärt om! På svd.se har man skrivit om en studie där man bevisat just detta:

Barnets intelligens är inte lägre, den är annorlunda. Redan under det första levnadsåret är hjärnan som en magnet, som absorberar fonem i alla de språk bebin exponeras för. Det har visats hos niomånaders amerikanska barn som genomgick ett språkexperiment på en särskild ”lekskola” inrättad vid Washingtonuniversitetet i Seattle. Kines-amerikanska psykologistudenter fungerade som förskollärare och tilltalade barnen bara på mandarin. Dessa barn kunde sedan känna igen kinesiska ord, till skillnad från amerikanska barn i en kontrollgrupp som bara tilltalades på engelska. (Läs hela artikeln här).

Det betyder helt enkelt att man alltid är lika smart men att man har olika erfarenheter och syner på livet, därför är det så pass stor skillnad bland åldrarna. Inget konstigt egentligen när man tänker på det, men absolut fascinerande. Så det gäller att passa på att vara barn så länge man kan!