Att trivas på jobbet är viktigt för många, men vad är det för saker som gör att vi ska känna trivsel på vår arbetsplats? Svaren på den frågan varierar från både person till person och globalt sett.

arbete-kontor-businessAtt få dina anställda att trivas på arbetsplatsen kan arbetsgivare göra på en rad olika sätt. Till exempel kan du fokusera på den fysiska arbetsmiljön genom att köpa ditt kontorsmaterial hos Kontorsshop och se till att kollegorna alltid har tillgång till ett välfyllt materialförråd – eller så kan du fokusera mer på den sociala arbetsmiljön. Social och organisatorisk arbetsmiljö är nämligen det senaste man har börjat fokusera på för att se till att vi på Sveriges arbetsplatser har bästa möjliga arbetsmiljö i helhet, inifrån och ut. Det har gjort att man till och med skapat en ny föreskrift om detta vilken kan läsas i sin helhet hos Arbetsmiljöverket. Något att lägga på minnet är dock att vi alla har olika saker och preferenser för vad som gör att vi mår bra på jobbet – och detta varierar globalt sett för hur man värderar vad.

Det är vad som är viktigast för trivsel på jobbet

I en undersökning som tidningen chef skriver om syns tydligt att vi alla har olika tankar om vad som krävs för att vi ska trivas på vår arbetsplats. Efter att man gjort en enkätundersökning bland totalt 17 000 anställda i hela 80 olika länder har olika preferenser för vad som skapar god trivsel framkommit. I norden ligger till exempel kunskapsdelning högst i topp för att en medarbetare ska trivas och globalt är det att man visar respekt mot nya som gamla kollegor som är viktigast. Av detta kan man snabbt utläsa att det stämmer som man skrivit om i Dagens Nyheter redan för tre år seden: det är relationen till kollegorna som på ett eller annat sätt avgör hur man trivs på sin arbetsplats.